Den 13 April 2018 är datumet där Vi påbörjade processen att bilda den nya Stiftelsen som ska driva arbetet i Argentina. Namnet för denna är : "Insamlingsstiftelsen Mi Casita Argentina" , och kommer att ansvara för förmedlingen av all hjälp från Sverige till Esquel. Vi ber till Gud om välsignelse och vägledning i denna nya etapp i vårt arbete.

Styrelsen genom Ordförande : Daniel Englund.